Yeni doğan uyku evreleri

Yeni doğan uyku evreleri

Yenidoğan döneminde her bir uyku seansının yarısı REM, yarısı non-REM şeklindedir.

Faz 1:

Uykunun gelmesi: Bebek uyuklamaya başlar.

Faz 2:

REM uykusu: Diğer bir diğer deyişle aktif uykudur. Bu dönemde bebek istemsiz kol ve bacak hareketleri yapar. Hareketlidir ve gözleri kapalıyken göz küreleri oynar, soluk alış verişi düzensiz olabilir ve 5-10 saniyelik duraklama görülebilir. Buna yenidoğanlarda periyodik solunum denir. Sonrasında derin bir nefes alıp, 10-15 saniye boyunca nefesi hızlanır, peşinden de düzenli soluk alıp verme başlar. Nefes alıp vermedeki bu geçişler sırasında bebeğin cildinde renk değişikliği gözlenmez. Periyodik solunum genellikle 6’ncı aya kadar gözlenir.

Faz 3:

Hafif uyku: Soluk alıp verme daha düzenlidir ve uyku sırasında bebek hareketleri azalmıştır, daha sakindir.

Faz 4:

Derin non-REM uykusudur, aynı zamanda buna sakin uyku da denir. Hareketler azalmıştır, bebek derin uykuya dalmıştır. Bu aylarda bebeklerde faz 1’den faz 4’e geçiş çok hızlıdır. O nedenle kısa süreli uykularda dahi dinlenmiş olarak uyanırlar.