Vücudun protein ve DNA oluşturması için çinkoya ihtiyacı var

Vücudun protein ve DNA oluşturması için çinkoya ihtiyacı var

Çinko; büyüme ve gelişme, protein yapısındaki enzimlerin işlevleri, üreme için gerekli bir eser elementtir. İntauterin gelişme geriliği, ölü doğumlar ve doğumsal anomalilerin sıklığını diyetteki çinko yetersizliğine bağlayan birçok çalışma vardır. Vücudun ayrıca protein ve DNA’nın oluşturulması için çinkoya ihtiyacı vardır. Gebelikte plazma ve saç çinko yoğunluğu yüzde 30 oranında azalmakta ve nöral tüp kapanması, hücrelerin büyüme ve farklılaşması bozulmaktadır. Nöral tüp defektli bebeği olan annelerde yapılan çalışmalarda saç çinko, demir ve magnezyum düzeylerinin düşük olduğu ve bu annelerin besin tüketimleri incelendiğinde yüzde 72’sinin çinkoyu yetersiz tükettikleri saptanmıştır. Çinko ile birlikte folik asit, kalsiyum ve protein tüketiminin tahıla dayalı bir diyet tercih eden Türk kadınlarında da yetersiz olduğu ve tahıllarda bulunan fitatların çinko emilimini olumsuz yönde etkilediği bildirilmiştir. Tahıla dayalı beslenmenin demir, kalsiyum, çinko gibi minerallerin emilimini olumsuz yönde etkilediği ve yetersizliğe neden olduğu kanıtlanmış bir gerçektir. Günlük diyete eklenen demirle birlikte çinko alımını da artırmak gerekir. Gebelikte 20 mg ek çinko verilmesi, et, deniz ürünleri, süt ve türevleri, yumurta ve yağlı tohumları tüketilmesi tavsiye edilir.