Özel Menenjit Aşıları (Meningokok Aşıları)

Özel Menenjit Aşıları (Meningokok Aşıları)

Menenjit hastalığı; beyni saran zarın enfeksiyonudur.  Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler bu hastalığa neden olur. Her yaşta insanda görülebilir.  Çocukluk çağının önemli hastalıklarından biridir.  Menenjit vakalarının %90' ı 5 yaş altındaki çocuklardır. En riskli grup 6-12 ay arasındaki bebeklerdir. 5 yaşından sonra görülme sıklığı azalır ve ergenlik döneminde risk yeniden artar. Hemen tanı konulup hızlıca tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

En sık görülen bakteriyel etkenler S. Pneumoniae, H. İnfluenzae tip b, N. Meningitidis' tir. Ulusal aşı takviminde konjuge pnömokok ve h. influenza aşılarının çocuklara rutin olarak uygulanmaya başlanmasının ardından bu etkenlere bağlı menenjit sıklığı belirgin azalmıştır. Günümüzde ülkemizde en sık görülen bakteriyel menenjit nedeni N. Meningitidis (meningokok) ' tir.

Meningokok hastalığının erken dönem bulguları ateşli üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile aynıdır. Saatler içerisinde vücutta döküntüler ve menenjit bulguları gelişir.  Huzursuzluk, boyunda sertlik, hareketlerde yavaşlama, uyku hali, beslenmede azalma, bıngıldakta şişlik bulguları oluşur. Klinik hızlıca kötüleşir ve yoğun bakım ihtiyacı gelişir. Sakatlık ya da ölümle sonuçlanma riski yüksektir. En iyi tedavi koşullarında bile yaşam kaybı riski %10-15 tir. Yaşayanlarda ise %20 oranında işitme kaybı, zeka geriliği, uzuv kaybı gibi hasar bırakma riski %20 dir.

Menenjit hastalığından korunmanın en ekin yolu aşılanmaktır.

H. İnfulenza tip b aşısı ulusal aşı takviminde 2-4-6-18. aylarda 5 li karma aşı içinde uygulanmaktadır.

S. Pnömonia aşısı ulusal aşı takviminde 2-4-12. aylarda pnömokok aşısı olarak uygulanmaktadır.

N. Meningitidis (Meningokok) aşısı:  Ulusal aşı takviminde yer almamaktadır.  İsteğe bağlı olarak yapılan özel aşılardır.  Farklı meningokok tiplerine karşı geliştirilmiş 2 farklı grup menenjit aşısı bulunmakadır.

-Konjuge meningokok aşısı:  4 lü menenjit aşısı diye bilinir. A,C, W-135, Y tiplerine etkilidir.

-B tipi meningokok aşısı: Meningokok tip B ye etkilidir.

Ülkemizde en sık görülen meningokok enfeksiyonu  W-135 ve B tipleri ile gerçekleşir. Bu nedenle hastalıktan korunmak için her iki gruptaki aşının yapılması tavsiye edilmektedir.

4 lü Meningokok aşısı markaları; Nimenrix, Menactra, Menveo 'dur

B tipi  Meningokok aşısı olarak Bexsero aşısı kullanılmaktadır.

Aşıların doz sayıları aşılamaya başlama yaşına göre farklılık gösterir. Hastalık erken bebeklik döneminde daha sık görüldüğü için mümkün olan en kısa zamanda aşılama programı başlatılmalıdır. Menenjit aşıları doz planını belirlemek için bebeğinizin izlemini yapan çocuk doktorunuz ile iletişime geçebilirsiniz.

Uzm. Dr. Ş. Seda Öz

04.05.2021

Dr. Şadiye Seda Öz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatri)