Detaylı ultrason hamileliğin kaçıncı haftalarında yapılır ?

Detaylı ultrason hamileliğin kaçıncı haftalarında yapılır ?

Detaylı ultrasonografi, sağlık alanındaki gelişmeler sayesinde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Doğum öncesi taramada çok önemli yere sahiptir. Hamilelerde kullanılan ultrasonografi cihazlarının anne karnındaki bebek üzerine zararlı etkisini gösteren bir bulgu yoktur ve güvenle uygulanabilmektedir. Buna karşın tüm diğer tıbbi yöntemler gibi ancak gerekli olduğu hallerde, bu konuda yeterince uygun cihaz ve yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Bebek hakkında pek çok bilgi veriyor

Ultrasonografi ile anne karnındaki bebeğin sayısı, kalp atışları ve yaşayıp yaşamadığının tespiti, gebelik yaşının tayini, bebeğin büyümesinin takibi, rahim içindeki duruşu, amniyo sıvısının miktarı, iç organlarının gelişimi ve diğer yapısal gelişim kusurları, bebeği besleyen plasentanın (eş) değerlendirilmesi yapılabilir. Bunun yanında bebekteki çeşitli hastalıklar ile ilgili ipuçları ve bulguların araştırılmasında kullanılır. Ultrason genellikle annenin karnı üzeriden yapılır. Vajinal ultrason ise genellikle gebeliğin erken döneminde tercih edilir. Vajinal yolla yapılan ultrasonografi rahatsızlık verici bir işlem değildir, enfeksiyon ya da düşük gibi riskler taşımaz. Ayrıca ilerleyen gebelik haftalarında erken doğum riskinin saptanması amacıyla rahim ağzı boyunun ölçülmesinde kullanılabilir.

Anomalilerin yüzde 60’ını tanıyabilir

Ultrasonografi ile bebeğin büyük kusurlarının pek çoğu tanınabilir, ancak bebeğin küçük kusurların tanısındaki başarısı daha azdır. Bunun yanında bazı hastalıklar gebeliğin ilerleyen haftalarında ortaya çıkabilir ve daha erken dönemde yapılan ultrasonlar da anlaşılamayabilir. Ultrasonografinin bebekteki kusurları tespit olasılığı, tetkikin yapıldığı gebelik yaşına, yapan kişinin tecrübesine ve ultrason cihazının teknik özelliklerine göre yüzde 20-80 arasında değişmektedir. Avrupa’da yapılan büyük bir çalışmada ultrasonografi ile anomalilerin sadece yüzde 60’nın tanınabildiği gösterilmiştir. Bu nedenle ultrason raporlarında sizi bilgilendirmek için her türlü kusurun tanınamayacağı şeklinde bir uyarı bulunur.

Detaylı ultrason hangi haftalarda yapılır?

Her anne adayı, en az bir kez 20-22’nci gebelik haftası civarında bebekteki kusur (sakatlık, anomali taraması) açısından daha deneyimli merkezlerde perinatoloji (yüksek riskli gebelikler) alanında çalışan kadın doğum uzmanları tarafından değerlendirilmelidir (Detaylı-ikinci düzey ultrasonografi).

Detaylı Obstetrik-İkinci Düzey Ultrasonografi anomali taraması, fetüsün organlarının normal gelişimlerini sürdürüp sürdürmediğinin araştırıldığı bir testtir. Organlarda (solunum sistemi, kalp ve dolaşım sistemi, iskelet sistemi, böbrek ve boşaltım sistemi, gastrointestinal sistem ve merkezi sinir sistemi) tespit edilen anomaliler, sağlık sorunu oluşturabilen ve oluşturmayan (majör/minor) olmak üzere iki grupta sınıflandırılır. Tüm gebeliklerde majör anomali sıklığı yüzde 2-3 olarak bildirilmiştir. Amaç, bu gruptaki anomalilerin doğum öncesi tanınması/yaşamla bağdaşmıyorsa ailenin bilgilendirilmesi ve gebeliğin 24’üncü haftadan önce sonlandırılmasıdır. Yaşamla bağdaşmayan hastalıklar arasında beyin dokusunun olmaması, yeteri kadar gelişmemesi, omurga ve omurilikte büyük defektler, kalpte ameliyatla onarılamayacak yapısal gelişim bozuklukları, böbreklerin yokluğu sayılabilir. Bu gruptaki anomalilerin, 15-40’ıncı gebelik haftaları arasında değişik serilere göre yüzde 50-90’ı tanınabilmektedir. 18-23 hafta arasında ise majör anomalilerin yüzde 60-70’i görülebilmektedir. Annenin karın cilt altı yağ dokusunun fazla olması, karın duvarında ameliyat izi bulunması, bebeğin suyunun az olması durumunda bu anomalilerin tanınma oranı düşmektedir. Kromozom sayı ve yapı anomalileri grubunda ise en sık karşılaşılan durum, Down Sendromu’dur. Detaylı ultrasonografi ile bu hastalıklara ait ultrason belirteçleri araştırılır. Ancak, detaylı ultrason kromozom hastalıkları için kesin tanı yöntemi değildir. İkili ve/veya üçlü tarama testinde çıkan olasılık sonucu artırıp, azaltabilir.